Välkommen till vår utställning!

Inbjudan till majmöte 6/5

Foto: Peter Slättberg

På onsdag är det åter dags för månadsmöte. På programmet står tematävling, denna gång på ämnet Retro.

Vidare kommer Anders Uppström att visa bilder från en resa i Asien som han företog förra året.

Som vanligt är det även välkommet med spontanvisning av bilder om tiden medger, begränsa till max 10-15

Läs mer om Inbjudan till majmöte 6/5