Månadsmöten

För vanliga månadsmöten gäller att vi träffas kl 18.30 på Grevedämmets gamla skola, numera Konstkollektivet med adress Pixbovägen 5 och för övriga möten kommer information per epost strax innan. Observera att ytterligare möten kan tillkomma med kort varsel, t.ex. olika workshops eller utflykter. Se kalendern uppe till höger på sidan.

Ta gärna med egna bilder för visning, det finns nästan alltid tid för det! För mer information eller för att komma med förslag och idéer, kontakta info@molndalsfotoklubb.se

2016

 • 13 januari
 • 10 februari (årsmöte)
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni (utemöte)
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december
 • 11 januari (2017)

2015

 • 14 januari
 • 18 februari (årsmöte)
 • 11 mars
 • 15 april
 • 6 maj
 • 10 juni (utemöte)
 • 26 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december
 • 13 januari 2016 och 10 februari 2016 (årsmöte)

2014

 • 15 januari
 • 19 februari (årsmöte)
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

 2013

 • 16 januari
 • 20 februari – årsmöte
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni (utemöte)
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

2012

 • 11 januari – månadsmöte
 • 8 februari – årsmöte
 • 14 mars
 • 18 april
 • 9 maj
 • 6 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

2011

 • 16 mars – månadsmöte med tematävling ”nattfoto”
 • 13 april – månadsmöte
 • 11 maj – månadsmöte med tematävling ”rost”
 • 8 juni – utemöte
 • 17 augusti – månadsmöte
 • 14 september – månadsmöte med tematävling ”fritt tema”
 • 12 oktober – månadsmöte med tematävling ”spegling”
 • 9 november – månadsmöte
 • 7 december – månadsmöte med tematävling ”oväder”