Årsmöte 2012

Här kommer ett litet referat från årsmötet som hölls 8 februari. Detaljerna går att läsa i protokollet när det är justerat.

foto: Anna Ulmestrand

Samtliga förtroendeposter valdes om, förutom Webmaster som är en funktion som kommer att delas av styrelse. Uppgifterna inom styrelsen (ordförande, sekreterare samt revisor) bestäms inte av årsmötet men efter styrelsen konstituerande möte så är även denna bemanning oförändrad jämfört med föregående år.

Något som däremot var annorlunda jämfört med senaste årsmötet var att vi hade fått in hela tre motioner. De handlade dels om att tävlingsbilder i klubben skulle vara nytagna för göra det mer jämt mellan de fotografer som har ett stort bildarkiv och de som inte har fotograferat lika mycket. De två sista motionerna hade samma andemening och handlade om att bildkritik skall vara ett mer tydligt moment på våra möten. Årsmötet gick på styrelsens förslag för alla tre motionerna, vilket innebar avslag, MEN det var inte detsamma som ett totalt avvisande av idéerna.

  1. Idéen med nytagna bilder är delvis redan infört i tävlingsreglerna, en ändring som tillkom inför tävlingsåret 2012. Dock är denna formulering mer öppen för tolkning jämfört med hur motionen var skriven.
  2. Bildkritik är önskat av flera, det framkom på årsmötet. Hur vi skall implementera detta i möten/workshops kommer att disukteras på kommande möten.

För de exakta formuleringarna hänvisar vi till årsmötesprotokollet som i skrivande stund är under justering.

Efter årsmötet var Anna Ulmestrand inbjuden för bildvisning. Titta gärna på hennes hemsida: http://www.anna.fotosidan.se/. Annas specialitet är macrofotografering och har ofta med härliga färgkombinationer i sina bilder. Anna berättade mycket om sina tankar om bilderna, hur hon har gjort, vad hon ville fånga och vad hon ser i resultatet. Jag tror att de vackra bilderna ihop med eftertanken och lekfullheten gjorde flera av oss mycket inspirerade att starta våren med macrot på kameran.

Noterat av Rebecka