Kategoriarkiv: Utskick

December månads medlemsmöte

Onsdag 14/12 kl. 18:30

Välkomna till årets sista möte!
Vi träffas i ”K-hallen” som ni når från ingången på framsidan av Konstkollektivets lokaler på Baazgatan 7 i Mölndal. 

På programmet:

Tematävling
Vi tävlar på temat ”Sticker ut”.

Årets fotograf
Efter årets sista tävling räknas poängen ihop och årets fotograf koras.

Svalbard
Mario kommer att visa bilder från sina resor till Svalbard.

Julfika
Det bjuds traditionsenligt på glögg och lussekatter.

Utställning ”Spår” på Rydal
Vi planerar att göra en utflykt till Rydals museum och titta på utställningen ”Spår”. Vi tar en diskussion på mötet om vilket datum som kan passa.

Tematävling 2023
Det är dags att börja tänka ut teman för kommande år.

Hela utskicket hittar du här

Månadsmöte 19 oktober kl. 18:30

Välkomna till oktober månads medlemsmöte!

Det står fel lokal i utskicket. Vi träffas denna gång i ”Repan” som du finner ni en trappa ner på baksidan av Konstkollektivets lokaler på Baazgatan 7 i Mölndal. 

På programmet:
– Tematävling: Inlämning av bilder på temat ”Stenig”
– Inlämning + val av bilder till RSF Klubbtävling
– Bildbedömning: Vi ska bedöma bilder åt Traktörens Fotoklubb.

Övrigt:
Bildutmaning ”Höstlöv”
Hösten är här så varför inte ge dig ut och plåta lite höstlöv!? På nästa möte (november) vill vi se resultatet. Ta med dig 1 – 2  nytagna höstlövsbilder till novembermötet.

Hela utskicket hittar du här.

Månadsmöte 21 september kl 18:30

Denna gång träffas vi i ”Repan” som du finner ni en trappa ner på baksidan av Konstkollektivets lokaler. 

På programmet denna gång:

Tematävling
Vi tävlar på temat ”Färgglad”.

Sportfoto
Mikael och Stefan kommer med lite tips och trix om sportfoto.

Som vanligt får man ta med sig spontana bilder som vi kan titta på om vi får tid kvar.

Övrig information:

Fotomaraton 18 september
 http://fotomaraton.molndalsfotoklubb.se 

Göteborg Marathon
Vi hjälper till med fotograferingen vid Göteborg Marathon 8 oktober.

Hela utskicket hittar du här

Månadsmöte 24 augusti kl. 18:30

Välkommen till höstens första möte. 

Vi träffas i ”K-hallen” som ni når en från ingången på framsidan av Konstkollektivets lokaler på Baazgatan 7 i Mölndal.

Sommarbilder
Under kvällen kommer vi att titta på våra sommarbilder så ta gärna med 5 – 10 bilder som berättar om er sommar. 

Rydals Museum
Vi kommer att välja ut de bilder som ska representera klubben på Västra Sveriges Fotoklubbars utställning SPÅR på Rydals museum senare i höst. Välj ut 4 bilder på temat SPÅR, det får gärna vara olika tolkningar av temat.
Som vanligt får man gärna ta med sig spontana bilder som vi kan titta på om vi får tid kvar.

Planket 2022
Den tredje september kommer klubben att vara med på Planket och vi behöver ha medlemmar på plats.

Göteborg Marathon
Den 8 oktober kommer vi att hjälpa till med fotograferingen vid Göteborg Marathon

Hela utskicket hittar du här

Månadsmöte 18 maj kl 18:30

Välkommen till maj månads medlemsmöte!!

Denna gång samlas vi i K-hallen, som ni når från ingången på framsidan av Konstkollektivets lokaler på Baazgatan 7. 
 
På agendan denna gång står:
 
Tematävling
Vi tävlar på temat ”Gångbart”.
 
Vårutflykt Nääs
Vi tittar på bilder från vårutflykten till Nääs.
 
Bildvisning
Sture visar bilder.
 
Som vanligt får man gärna ta med sig spontana bilder som vi kan titta på om vi får tid kvar.

Glöm inte:
Fotoresa till Ramsvikslandet 3-6 juni
VSFs Fotoutställning SPÅR på Rydals museum
Medlemsavgift

Månadsmöte 20 april

Välkomna till april månads medlemsmöte. Vi träffas i Konstkollektivets lokal ”Repan” på Baazgatan 7 i Mölndal.

På programmet denna gång:

 • Vi tittar på och diskuterar våra bilder i månadens utmaning ”Ägg”, du har möjlighet att visa två bilder på temat.
 • Vi bildbedömmer påsiktsbilder från Askersunds Fotoklubb. 
 • Vi kommer även att ha en visning av nyheterna i Lightroom. 
 • Som vanligt får man gärna ta med sig spontana bilder som vi kan titta på om vi får tid kvar.

Övrigt:

 • Fotoutflykt till Nääs den 24 april
 • Inzoomat, 11 maj
 • Fotoresa till Ramsvikslandet

Se hela utskicket här

Vi ses!

Månadsmöte 16 mars

Äntligen ett möte i verkligheten – på plats !
Vi träffas i lokalen ”Repan” som ligger i Konstkollektivets källare (man får gå in från husets baksida).
Konstkollektivets adress är Baazgatan 7, Mölndal.

På programmet:

Medlemstävling på temat ”Hopp”.

Vi kommer att bedöma bilder från Gotlands FK.

Som vanligt får man gärna ta med sig spontana bilder.

Veckans medlem Konstkollektivet
Mellan onsdag 16 mars och tisdag 22 mars är vi i Mölndals fotoklubb veckans medlem på Konstkollektivet!

Blixtworkshop 21 mars
Vi kommer att hålla workshop i porträttfotografering med våra blixtar kl 18.30 i K-hallen (ingång via huvudentrén).

Fotoutmaning aprilmötet
Fotografera ägg och ta med två bilder till aprilmötet.

Fotoutflykter
24 april planerar vi en heldagsutflykt till Nääs slott och Tollered med Nääs fabriker.

Hela utskicket hittar du här

Årsmöte 9 februari, 18:30

Välkommen till Mölndals fotoklubbs årsmöte!

Online-möte på MS Teams

Vi börjar med Årsmötesförhandlingarna, som brukar gå ganska fort.
På det följer årsberättelse i form av ett bildspel med många medlemsbilder från året som gått.

Efter själva årsmötet kommer Kristina visa bildredigering i mobiltelefon med Photoshop Express. 
Det kommer även finnas tid för spontanvisning av bilder eller kanske något annat som ni vill dela på skärmen.

Årsmötet
På grund av att mötet sker online kommer röstningen att gå till lite annorlunda. Innan beslut vid varje punkt kommer mötesordföranden att vänta ett ögonblick för att ni medlemmar ska få möjlighet att opponera er mot förslaget. Om ingen säger något anses förslaget godkänt av årsmötet. Skulle det behövas röstning så löser vi det då.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning ”Årets fotograf”.
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften förra året var 325 kr. 
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så att ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.16/3 – Månadsmöte
20/4 – Månadsmöte
18/5 – Månadsmöte
15/6 – Månadsmöte ute

24/8 – Månadsmöte
21/9 – Månadsmöte
19/10 – Månadsmöte
16/11 – Månadsmöte
14/12 – Månadsmöte

2023
11/1 – Månadsmöte
8/2 – Årsmöte


Tematävling

 • Mars: Hopp
 • Maj: Gångbart
 • September: Färgglad
 • Oktober: Stenigt
 • December: Sticker ut

Se hela utskicket för övrig info: Det hittar du här

Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet:Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Alternatvit kopiera in länken till en webbläsare: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNkMGU1ZGYtYjZhOS00MDA3LThkMTEtZDU5M2IxYTFlM2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d
Mer information finns att läsa hos Microsoft.

Har ni problem att komma in kan ni ringa eller maila till Stefan. Tel 0733-452742, mail stefan.litzen@gmail.com.

Månadsmöte 12 januari kl 18:30

Dags för årets första medlemsmöte! På grund av att corona-läget blir det ett digitalt möte denna gången. se länken längst ner.

På programmet:

– Mitt 2021
Visa oss hur ditt 2021 var med max 12 bilder. Då kan du t.ex. visa en bild för varje månad eller göra ett valfritt urval.

– ”foto genom…”
På förra mötet fick ni ett uppdrag att fota genom något. Nu vill vi se resultatet! Ta fram ca 2 bilder som vi kan titta på och diskutera.

Som vanligt hoppas vi även på lite spontana bildvisningar. 

Hela utskicket hittar du här.

Länk till mötet:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNmE5MWQtODA4Ny00ZDgwLTkxY2YtNTNkMmViMmQ5Njll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d