Mötesreferat från april-mötet

Aprilmötet dominerades av tre fotografkollegor från Sterofotogruppen som visade hur man fotograferar i just stero eller som man säkert känner det bättre, 3 dimentionella bilder. De visade även utrustning för fotograferandet och bildvisandet och vi fick förmånen att se både digitala och analoga bilder. Då det blir allt vanligare med så kallad 3D-TV så är

Läs mer om Mötesreferat från april-mötet

Månadsmöte 18 april

Månadsmötet i april närmar sig. Huvudpunkten på mötet blir visning av analoga 3D-bilder av Lars Inge Dahl. Utöver det skall vi besluta vart årets vårresa skall gå.

På söndag är det vårutflykt till Ramhultafallet och Fjärås Bräcka. Vi samlas vid klubblokalen för gemensam avresa klockan 9.00.