En ventil för fotografiskt skapande i alla dess former