Alla inlägg av Kristina Neth

VÄLKOMMEN PÅ MÅNADSMÖTE ONSDAG 15 MAJ KLOCKAN 18.30

OBSERVERA! Denna gång träffas vi i Konstkollektivets nygamla lokaler i Grevedämmets skola (Pixbovägen 3).

På agendan står:

Tematävling
Det är dags för att tävla på temat “Gammalt och nytt”. Ta med upp till 2 bilder i jpg-format till mötet. Filnamnet ska bestå av erat namn och ett löpnummer. Har man inte möjlighet att komma på mötet går det även bra att mejla bilderna till info@molndalsfotoklubb.se senast dagen innan mötet. Tänk bara på att om man tävlar på plats för man ett deltagarpoäng utöver eventuella poäng för placering. 

AI redigering
Stefan visar oss hur han tänker och jobbar med AI-redigering av bilder.

Anders Hammarström visar bilder
Anders kommer att visa bilder mestadels från sin resa till Charleston i april.

Hela utskicket hittar du här.

Hoppas att vi ses!

Vårutflykt till Rörö, söndagen den 21 april

Söndagen den 21 april beger vi oss till Rörö för årets vårutflykt.

Vi börjar dagen på Rörö med ett besök på Sjöräddningsstationen, där Stefans bror är sjöräddare. Han har ordnat så att vi kan komma in och titta på båtarna. Kommer det ett larm så behöver de så klart åka ut. Vi planerar även att fika i samband med besöket på Sjöräddningsstationen. Det är ännu inga restauranger öppna på Rörö så vi tar med oss matsäck för att hålla blodsockernivåerna uppe under dagen.

Vi åker gemensamt med färjan från Burö färjeläge som går klockan 09:40, bilarna låter vi stå kvar på Burö. För att hinna med färjan till Rörö behöver vi åka med färjan från Lilla Varholmen klockan 09:00 över till Hönö.

Anmäl dig på Facebook-eventet eller via mail till info@molndalsfotoklubb.se så vi kan göra en planering för samåkning. Meddela också om du har tillgång till bil.

ÅRSMÖTE 21 FEBRUARI KL 18:30

Välkommen till årsmöte i Mölndals Fotoklubb!

Vi träffas i ”K-hallen” som ni når från ingången på framsidan av Konstkollektivets lokaler på Baazgatan 7 i Mölndal.

Följande står på programmet:

Årsmötesförhandlingar

Årsberättelse (Nisse Dahl)

Peter Bergquist visar fågelfoto

Saxat ur utskicket:

Årsmötet

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning “Årets fotograf”.
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften förra året var 325 kr. 
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så att ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.20/3 – Månadsmöte
17/4 – Månadsmöte
15/5 – Månadsmöte
12/6 – Månadsmöte ute

21/8 – Månadsmöte
18/9 – Månadsmöte
16/10 – Månadsmöte
13/11 – Månadsmöte
11/12 – Månadsmöte

2025
22/1 – Månadsmöte
19/2 – Årsmöte

Hela utskicket hittar du här.