Månadsmöte 12 januari kl 18:30

Dags för årets första medlemsmöte! På grund av att corona-läget blir det ett digitalt möte denna gången. se länken längst ner.

På programmet:

– Mitt 2021
Visa oss hur ditt 2021 var med max 12 bilder. Då kan du t.ex. visa en bild för varje månad eller göra ett valfritt urval.

– ”foto genom…”
På förra mötet fick ni ett uppdrag att fota genom något. Nu vill vi se resultatet! Ta fram ca 2 bilder som vi kan titta på och diskutera.

Som vanligt hoppas vi även på lite spontana bildvisningar. 

Hela utskicket hittar du här.

Länk till mötet:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNmE5MWQtODA4Ny00ZDgwLTkxY2YtNTNkMmViMmQ5Njll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *