Månadsmöte 16 mars

Äntligen ett möte i verkligheten – på plats !
Vi träffas i lokalen ”Repan” som ligger i Konstkollektivets källare (man får gå in från husets baksida).
Konstkollektivets adress är Baazgatan 7, Mölndal.

På programmet:

Medlemstävling på temat ”Hopp”.

Vi kommer att bedöma bilder från Gotlands FK.

Som vanligt får man gärna ta med sig spontana bilder.

Veckans medlem Konstkollektivet
Mellan onsdag 16 mars och tisdag 22 mars är vi i Mölndals fotoklubb veckans medlem på Konstkollektivet!

Blixtworkshop 21 mars
Vi kommer att hålla workshop i porträttfotografering med våra blixtar kl 18.30 i K-hallen (ingång via huvudentrén).

Fotoutmaning aprilmötet
Fotografera ägg och ta med två bilder till aprilmötet.

Fotoutflykter
24 april planerar vi en heldagsutflykt till Nääs slott och Tollered med Nääs fabriker.

Hela utskicket hittar du här

Årsmöte 9 februari, 18:30

Välkommen till Mölndals fotoklubbs årsmöte!

Online-möte på MS Teams

Vi börjar med Årsmötesförhandlingarna, som brukar gå ganska fort.
På det följer årsberättelse i form av ett bildspel med många medlemsbilder från året som gått.

Efter själva årsmötet kommer Kristina visa bildredigering i mobiltelefon med Photoshop Express. 
Det kommer även finnas tid för spontanvisning av bilder eller kanske något annat som ni vill dela på skärmen.

Årsmötet
På grund av att mötet sker online kommer röstningen att gå till lite annorlunda. Innan beslut vid varje punkt kommer mötesordföranden att vänta ett ögonblick för att ni medlemmar ska få möjlighet att opponera er mot förslaget. Om ingen säger något anses förslaget godkänt av årsmötet. Skulle det behövas röstning så löser vi det då.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 3. Dagordningens godkännande.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän.
 7. Val av rösträknare.
 8. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om styrelseledamöterna inom sig utser ordförande, kassör och sekreterare.
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av en revisor och en suppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Val av ev. förtroendeposter.
 16. Beslut om medlemsavgift.
 17. Beslut om mötesdatum för det kommande året.
 18. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 19. Prisutdelning ”Årets fotograf”.
 20. Årsmötet avslutas.

Punkt 16
Medlemsavgiften förra året var 325 kr. 
 
Stadgarna säger följande om medlemsavgiften:
§8 Medlemsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas senast under mars månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet. Sker inträdet efter juli månad erläggs halv avgift. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma hushåll erlägger blott en av dem full avgift och var och en av de övriga halv avgift. Medlemmar som under året fyller högst 20 år, erlägger halv avgift.
 
Punkt 17
Nedan följer styrelsens förslag på mötesdatum så att ni i lugn och ro kan kolla kalendern innan mötet.16/3 – Månadsmöte
20/4 – Månadsmöte
18/5 – Månadsmöte
15/6 – Månadsmöte ute

24/8 – Månadsmöte
21/9 – Månadsmöte
19/10 – Månadsmöte
16/11 – Månadsmöte
14/12 – Månadsmöte

2023
11/1 – Månadsmöte
8/2 – Årsmöte


Tematävling

 • Mars: Hopp
 • Maj: Gångbart
 • September: Färgglad
 • Oktober: Stenigt
 • December: Sticker ut

Se hela utskicket för övrig info: Det hittar du här

Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet:Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Alternatvit kopiera in länken till en webbläsare: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNkMGU1ZGYtYjZhOS00MDA3LThkMTEtZDU5M2IxYTFlM2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d
Mer information finns att läsa hos Microsoft.

Har ni problem att komma in kan ni ringa eller maila till Stefan. Tel 0733-452742, mail stefan.litzen@gmail.com.

Månadsmöte 12 januari kl 18:30

Dags för årets första medlemsmöte! På grund av att corona-läget blir det ett digitalt möte denna gången. se länken längst ner.

På programmet:

– Mitt 2021
Visa oss hur ditt 2021 var med max 12 bilder. Då kan du t.ex. visa en bild för varje månad eller göra ett valfritt urval.

– ”foto genom…”
På förra mötet fick ni ett uppdrag att fota genom något. Nu vill vi se resultatet! Ta fram ca 2 bilder som vi kan titta på och diskutera.

Som vanligt hoppas vi även på lite spontana bildvisningar. 

Hela utskicket hittar du här.

Länk till mötet:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNmE5MWQtODA4Ny00ZDgwLTkxY2YtNTNkMmViMmQ5Njll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d

Månadsmöte 15 december kl 18:30

Så var det dags för årets sista medlemsmöte.

Vi samlas denna gången i K-hallen, som ni når från ingången på framsidan av Konstkollektivets lokaler. K-hallen är större än vår vanliga lokal, så vi kommer kunna sprida ut oss. Parkering finns mitt emot Pingstkyrkan på Baazgatan.

På agendan:

 • Presentation av resultatet av oktober månads tematävling
 • December månads tematävling ”Vardag”
 • Bestämma teman för 2022-års tävlingar
 • Prisutdelning Fotomaraton
 • Det glömda glasriket, presentation av Peter Slättberg

Hela utskicket hittar du här

Månadsmöte 17 november kl 18:30

Dags för årets näst sista månadsmöte och även denna gång träffas vi fysiskt i lokalerna på Baazgatan 7.

Vi samlas i lokal Repan och ingången finner ni en trappa ner på baksidan av Konstkollektivets lokaler. Parkering finns mitt emot Pingstkyrkan på Baazgatan.

På programmet:

– Presentation av resultatet av fotomaraton
 
– Bildbedömning
 Vi kommer att bedöma bilder för Lerums fotoklubb.
 
– Bildvisning från höstens utflykter
– Höstutflykten till norra skärgården
-Lights in Alingsås
-Mer?

Hela utskicket hittar du här

Månadsmöte 20 oktober kl 18:30

Första mötet med fysisk närvaro på länge. Vi träffas i ”Lilla salen” innanför huvudentrén på Baazgatan 7.

På programmet:

Tematävling ”Ensam” Bedöms av Lerums fotoklubb

Utmaning: Fotografera en stenmur visa bilder som vi kan diskutera och ge varandra feedback

Göteborg Marathon -ni som var med får gärna visa lite bilder

Vi kommer också diskutera kommande utflykt som går av stapeln på söndag den 24 oktober

Hela utskicket med alla detaljer hittar du R

Månadsmöte 22 september 18:30 -Digitalt (för sista gången??)

Vi träffas ännu en gång på Teams eftersom restriktionerna inte är helt släppta ännu.

På programmet:

 Huvudpunkt: – Tematävling ”Bro”.
För att delta i tematävlingen laddar du upp bilderna i förväg till den här adressen.
https://www.dropbox.com/request/bgrKkcwynsxN1IMnTWz7

Skicka även ett mail till info@molndalsfotoklubb.se med information om att bilderna är uppladdade. Bilderna ska vara uppladdade senast klockan 18.00 på mötesdagen.

Omröstningen kommer att ske digitalt via ett Google formulär som du når via den här länken:
https://forms.gle/tPxZxpWnJ1vKFgAH7

– Sommarbilder
Som vanligt brukar vi på septembermötet ge tillfälle till alla att visa upp några bilder från sommaren som har varit. Titta i ditt foto-arkiv och plocka ut 5 – 10 bilder som du vill visa upp!

Och som alltid, finns det utrymme kommer man att kunna visa alla sorters spontanbilder också.

– Utmaningen – fotografera en stenmur
Som tidigare har informerats har vi fått utmaningen att ta bilder på en stenmur. Det låter enkelt men har visat sig ganska svårt att ge muren rättvisa på ett fotografi. På oktober-mötet är det dags att diskutera dessa bilder och ge varandra feedback och förslag till förbättringar. Så ta chansen kommande veckor, det är bara att ge er ut i skog och mark. Stenmurar finns det gott om.

Hela utskicket med mer information finns här.

MÅNADSMÖTE 25 augusti 2021 KL 18.30 – DIgitalt

Så var det dags för första månadsmötet efter semestern.

Huvudpunkten denna gång är vår tematävling ”På fel plats”.

För att delta i tematävlingen laddar du upp bilderna i förväg till den här adressen.
https://www.dropbox.com/request/t6WVAQsjJu3yltpcvegk

Omröstningen kommer att ske digitalt via ett Google formulär som du når via den här länken:
https://forms.gle/MYPhEaHGsev9hPFg7

Utflyktsbilder
Under våren har vi haft diverse utflykter och utemöten. Vi tänker att alla som varit med på något/några av dessa visar ett urval av sina bilder på mötet. Vi har ju varit i Mölndal, Jonsered och längs med Mölndals ån i Göteborg.

Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet:

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting Länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU2M2EzMTctNTRiNy00ZWRhLWE2MTktZDMwZGY3ODdiMGNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22afadec18-0533-4cba-8578-5316252ff93f%22%2c%22Oid%22%3a%2232d0f506-9200-423c-9408-4a31177e7531%22%7d

En ventil för fotografiskt skapande i alla dess former

Buying Drugs from the Darknet: A Swedish Perspective - Darknetpages.com

In a recent Swedish documentary, flugsvamp 3.0 (Swedish for the mushroom), a group of journalists went deep in the Darknet to find out what drugs are being sold and how people with different backgrounds buy them. The show was called “Snyggast i Smaland” which translates to “Hottest in Småland” and aired on TV4 Sweden on December 17th 2015. The flugsvamp 3.0 team traveled to Malmö, Karlskoga, Örebro, Jönköping and Stockholm where they interviewed drug dealers who sell their products online through encrypted channels like Tor or I2P web browsers that hide your identity.